Privacy statement

Welkom! Goed dat u ons privacy statement leest, dat betekent namelijk dat u privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor u opgesteld zodat voor u duidelijk is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website (www.zeelandvakantie.nl) bezoekt.
 

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

VVV Zeeland vakantie
Schuitvlotstraat 32
4357 EB Domburg

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59689897.
Wilt u contact opnemen met VVV Zeeland vakantie? Dat kan door te mailen naar info@zeelandvakantie.nl.
 

Wie bent u (wie is de betrokkene)?

We hopen dat u dit privacy statement leest omdat u onze website gebruikt (www.zeelandvakantie.nl). Als dit het geval is, dan bent u de betrokkene en gaat dit privacy statement over uw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over uw persoonsgegevens hebben.
 

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben.
Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als u meerdere acties tegelijk doet, bijvoorbeeld een vakantiewoning boekt of het contactformulier invult, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens.

U kunt er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen op de website waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Via uw browserinstellingen of de instellingen op uw mobiele toestel (bijvoorbeeld uw telefoon of tablet) kunt u zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we van u verzamelen:

Bij gebruik van de website:

 • Uw IP-adres
 • De instellingen van uw browser
 • Het aantal keer dat u de website bezoekt
 • De pagina’s van de website die u bezoekt en hoe lang u deze bekijkt
 • Velden die u invult of zoekwoorden die u ingeeft

Als u een vakantiewoning boekt of reserveert op de website:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Wijze van betaling

Bij het invullen van het contactformulier of melding van pagina niet gevonden:

 • Naam
 • Adres (straat, nummer, toevoeging, postcode, plaats, land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw vraag of melding

Als u ons mailt, belt of schrijft:

De gegevens die u aan ons geeft
 

Wat doen wij met uw gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:
Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het boeken / reserveren van een vakantiewoning en het invullen van het contactformulier.

Het boeken of reserveren van een vakantiewoning. Zonder uw gegevens hebben we geen flauw idee hoe we uw boeking of reservering kunnen uitvoeren. De door u ingevulde gegevens gebruiken we om de afspraken met u na te komen

Het invullen van het contactformulier of melding pagina niet gevonden. Deze gegevens gebruiken we om contact met u op te nemen of uw melding te verwerken.

Analyses uitvoeren op het gebruik van de website. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in het bezoek, voorkeuren en werking van de website. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook uw ip-adres. Dit doen we via cookies. Hiervoor heeft u toestemming gegeven. Wilt u dit niet, dan kunt u via uw browserinstellingen of uw mobiele instellingen de cookies uitzetten. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina's die u bekijkt en velden die u invult in bijvoorbeeld de zoekfunctie.
 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw gegevens (rechten van de betrokkene)?

Dit privacy statement gaat nog steeds over uw gegevens. U heeft daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U heeft een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Dit betekent dat u ons kunt vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van u verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij u hier een antwoord op. U heeft ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u voor een groot deel zelf beheren via uw profiel en instellingen van uw browser of mobiele toestel. Als wij u toestemming hebben gevraagd om gegevens van u te gebruiken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming. U heeft ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan u of een andere partij geven. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht u het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Delen wij uw gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen uw gegevens. We bieden u de website aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze diensten doen wij niet helemaal zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook uw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie. Wij hebben met deze partijen een bewerkersovereenkomst gesloten.
Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten of voor uitvoering van uw boeking een andere partij inschakelen die daarvoor uw gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van uw vakantiewoning indien u een woning heeft geboekt. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
 

Zijn uw gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

We vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij uw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.
 

Hoe lang gebruiken we uw gegevens (bewaartermijnen)?

Zo lang als u de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. We maken daarbij graag een paar zaken duidelijk. Als de verhuurperiode van een door u gehuurde vakantiewoning voorbij is, verwijderen we niet direct uw gegevens. Wij maken gebruik van uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van aanbod van vakantiewoningen via een e-mailnieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich altijd uitschrijven. Als u al uw gegevens wilt verwijderen kunt u een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze pagina.
 

Wijzigingen van dit privacy statement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om u hier persoonlijk over te informeren. U kunt in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die u eerder hebt gelezen.